Våre prosjekter

Bergenhus Festning. Plassere kanoner på nye fundament.

Plassering av kanon 2

Montering traverskran

Traverskran montasje 3

Trefelling

Trefelling

Montering høyspentmast

Montering høyspentmast

Montasje av heissjakt

Montasje av heissjakt

Takstein – bytte

Østensen Eftf AS